AITOPYA är en digital medicinsk tjänst driven på artificiell intelligens

Hur fungerar det?

Skapa din egen medicinska journal

Även när du är frisk och inte söker vård, kan du enkelt fylla i information och svara på frågor angående din hälsostatus via AITOPYA appen. Detta kan göras var som helst och på vilken enhet som helst. Unika frågor är dynamiskt genererade genom kraften av artificiell intelligens, vilket gör dem snarlika en läkares frågor.

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_bl
google-play-badge.png

Överföring och vårdnivå

Den medicinska datan/informationen analyseras därefter av AITOPYA och förs över till sjukvårdspersonal med intelligen rekommendation, avseende vårdnivå, t.ex akut vård eller primärvård. Om vårdnivån kräver en konsultation skickas patientdatan/informationen vidare till en tillgänglig sjukvårdspersonal.

Konsultation – video – eller fysisk

Sjukvårdspersonal kommer att ta emot data före konsultationen. Beroende på vårdnivån, kommer patienten antingen behandlas digitalt genom videokonsultation eller fysiskt på en lokal sjukvårdsinrättning. Sjukvårdspersonal kan alltså ge rekommendationer för självomvårdnad digitalt.

 

AI support och automatiserade journaler

Sjukvårdspersonal kommer att förses med diagnosförslag för AITOPYA’s AI motor för att säkerställa pålitlig diagnostic, rekommendationer och behandling. Dessutom lagrar AITOPYA automatiskt data i journalen, vilket sparar mängder av tid för sjukvårdspersonalen i gengäld.

Personligt moln

Efter konsultationen kommer också den digitala journaldatan sparas i patientens personliga moln. Patienten kan lära sig mer om sitt eget hälsotillstånd och deras diagnoser, men också vara engagerad i planerade behandlingar i deras AITOPYA app.

 

Personlig AI läkare

I patientens vardag/vardagsliv kan den artificiella intelligensen i AITOPYA appen konsultera dem om livsstilsförändringar, hur de kan förbättra sin prognos och identifiera varningstecken för möjliga/potentiella uppkommande sjukdomar som är monitorerade av sjukvårdspersonal. Som en ständig feedback från en läkare, 24/7.

 

 

För

HÄLSOMÅNA

För

sjukvårdpersonal

© BYON8

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

BYON8 Corporation

Hangövägen 25, Hus 2, Plan 8

115 41, Stockholm, Sweden